Results

TT Elite Series 11/25 12:25 - Jakub Kosowski v Lukasz Jarocki L 3-0
TT Elite Series 11/25 11:30 - Grzegorz Felkel v Lukasz Jarocki L 3-1
TT Elite Series 11/25 10:30 - Lukasz Jarocki v Damian Wederlich L 0-3
TT Elite Series 11/25 08:30 - Lukasz Jarocki v Michal Krzyzanowski W 3-2
TT Elite Series 11/25 07:30 - Adam Dosz v Lukasz Jarocki L 3-2
TT Elite Series 11/24 12:15 - Damian Wojdyla v Lukasz Jarocki L 3-1
TT Elite Series 11/24 11:15 - Mikolaj Szalinski v Lukasz Jarocki L 3-0
TT Elite Series 11/24 10:15 - Lukasz Jarocki v Karol Wisniewski L 1-3
TT Elite Series 11/24 08:15 - Lukasz Jarocki v Michal Minda W 3-1
TT Elite Series 11/24 07:15 - Maciej Podsiadlo v Lukasz Jarocki L 3-1
TT Elite Series 11/23 21:00 - Damian Wojdyla v Lukasz Jarocki W 1-3
TT Elite Series 11/23 20:00 - Kacper Petas v Lukasz Jarocki L 3-0