Pts

1 2 3
Vladimir Safonov 8 12 9
Stepan Dolbilin 11 14 11