Pts

1 2 3 4
Dmitry Voronov 7 10 11 9
Evgeniy Tyurin 11 12 8 11