Pts

1 2 3 4 5
Mikhail Chernjavskiy 11 4 6 11 11
Sergey Lanovenko 6 11 11 7 9