Pts

1 2 3 4
Vladislav Demchenko 5 9 11 9
Ivan Fashchevskyi 11 11 5 11