Pts

1 2 3 4
Vadim Smetenko 5 12 10 7
Vitaly Khorolsky 11 10 12 11