Pts

1 2 3 4 5
Sergey Korobeynik 8 11 6 11 6
Pavel Plyushch 11 9 11 9 11