Iryna Vasiv

Leagues Played
Setka Cup - naised 148

Results

Setka Cup - naised 06/09 10:55 - Iryna Vasiv v Anastasia Degteva W 3-0
Setka Cup - naised 06/09 08:55 - Anastasiia Buryh v Iryna Vasiv L 3-0
Setka Cup - naised 06/09 07:55 - Iryna Vasiv v Hanna Holiak W 3-0
Setka Cup - naised 06/09 06:55 - Mariia Volosianska v Iryna Vasiv L 3-1
Setka Cup - naised 06/09 05:25 - Iryna Vasiv v Anastasiia Baryliak W 3-2
Setka Cup - naised 06/08 17:55 - Mariia Volosianska v Iryna Vasiv L 3-0
Setka Cup - naised 06/08 16:55 - Iryna Vasiv v Anastasiia Buryh L 0-3
Setka Cup - naised 06/08 15:55 - Iryna Vasiv v Anastasiia Baryliak W 3-2
Setka Cup - naised 06/08 14:25 - Iryna Vasiv v Hanna Holiak L 1-3
Setka Cup - naised 06/08 12:25 - Iryna Vasiv v Anastasia Degteva L 2-3
Setka Cup - naised 06/02 11:25 - Viktoriia Okhnych v Iryna Vasiv L 3-1
Setka Cup - naised 06/02 09:55 - Iryna Vasiv v Tamara Kravchuk W 3-2