Results

Ukraina TT Cup 01/28 19:45 - Spartak Abalmaz v Vitaliy Khamurda W 2-3
Ukraina TT Cup 01/28 18:35 - Oleksandr Naida v Vitaliy Khamurda L 3-1
Ukraina TT Cup 01/28 17:25 - Pavlo Plushch v Vitaliy Khamurda W 0-3
Ukraina TT Cup 01/28 16:15 - Spartak Abalmaz v Vitaliy Khamurda W 0-3
Ukraina TT Cup 01/28 15:05 - Oleksandr Naida v Vitaliy Khamurda L 3-1
Ukraina TT Cup 01/28 13:55 - Pavlo Plushch v Vitaliy Khamurda L 3-1
Ukraina Win Cup 01/27 19:00 - Vitaliy Khamurda v Volodymyr Samoiylov L 0-3
Ukraina Win Cup 01/27 17:30 - Vadym Grushko v Vitaliy Khamurda W 0-3
Ukraina Win Cup 01/27 17:00 - Vitaliy Khamurda v Oleksandr Paniotov L 1-3
Ukraina Win Cup 01/27 15:30 - Vadim Gorchakov v Vitaliy Khamurda L 3-0
Ukraina Win Cup 01/27 15:00 - Pavlo Plushch v Vitaliy Khamurda W 1-3
Ukraina Win Cup 01/27 13:30 - Vitaliy Khamurda v Sergey Kharchenko W 3-2