Results

Ukraina TT Cup 01/21 13:05 - Yaroslav Voytenko v Serhii Zazymko W 3-2
Ukraina TT Cup 01/21 11:55 - Yaroslav Voytenko v Oleksiy Sapronov W 3-0
Ukraina TT Cup 01/21 11:20 - Yaroslav Voytenko v Adam Krasutskyi W 3-2
Ukraina TT Cup 01/21 09:35 - Yaroslav Voytenko v Serhii Zazymko L 1-3
Ukraina TT Cup 01/21 08:25 - Yaroslav Voytenko v Adam Krasutskyi L 2-3
Ukraina TT Cup 01/21 07:50 - Yaroslav Voytenko v Oleksiy Sapronov W 3-2
Ukraina TT Cup 01/20 19:30 - Yaroslav Voytenko v Zakharia Tiuliagin W 3-2
Ukraina TT Cup 01/20 18:20 - Nikita Korbut v Yaroslav Voytenko L 3-0
Ukraina TT Cup 01/20 17:45 - Yaroslav Voytenko v Anton Yaroshenko L 2-3
Ukraina TT Cup 01/20 15:25 - Yaroslav Voytenko v Zakharia Tiuliagin W 3-0
Ukraina TT Cup 01/20 13:40 - Yaroslav Voytenko v Oleksiy Sapronov W 3-2
Ukraina TT Cup 01/16 13:05 - Yaroslav Voytenko v Vladyslav Ivanchatenko L 2-3