Results

Ukraina TT Cup 11/30 13:30 - Andrii Zaitsev v Viacheslav Kovalenko L 1-3
Ukraina TT Cup 11/30 11:10 - Dmytro Baistriuchenko v Andrii Zaitsev L 3-2
Ukraina TT Cup 11/30 10:00 - Andrii Zaitsev v Ivan Kozyr W 3-2
Ukraina TT Cup 11/30 08:50 - Roman Norkin v Andrii Zaitsev L 3-0
Ukraina TT Cup 11/30 07:05 - Andrii Zaitsev v Dmytro Shukin W 3-2
Ukraina TT Cup 11/29 12:55 - Andrii Zaitsev v Dmytro Baistriuchenko L 2-3
Ukraina TT Cup 11/29 11:10 - Andrii Zaitsev v Viacheslav Kovalenko W 3-2
Ukraina TT Cup 11/29 09:25 - Andrii Zaitsev v Roman Norkin L 1-3
Ukraina TT Cup 11/29 07:40 - Andrii Zaitsev v Ivan Kozyr W 3-0
Ukraina TT Cup 11/29 05:55 - Andrii Zaitsev v Dmytro Shukin L 0-3
Ukraina TT Cup 11/23 12:55 - Andrii Zaitsev v Dmytro Shukin W 3-2
Ukraina TT Cup 11/23 11:10 - Andrii Zaitsev v Dmitriy Lebed W 3-0