Results

Setka Cup 01/28 13:20 - Oleksii Nadporozhskyi v Yurii Kurishchenko W 1-3
Setka Cup 01/28 12:20 - Daniil Leshchanka v Yurii Kurishchenko W 1-3
Setka Cup 01/28 10:50 - Oleksandr Zhyrnov v Yurii Kurishchenko W 0-3
Setka Cup 01/28 08:50 - Vladyslav Mishchenko v Yurii Kurishchenko L 3-0
Setka Cup 01/28 06:50 - Dmytro Lazuryk v Yurii Kurishchenko W 2-3
Setka Cup 01/27 22:50 - Yurii Kurishchenko v Daniil Leshchanka L 2-3
Setka Cup 01/27 20:50 - Vladyslav Mishchenko v Yurii Kurishchenko L 3-0
Setka Cup 01/27 18:50 - Oleksandr Borysiuk v Yurii Kurishchenko W 2-3
Setka Cup 01/27 17:50 - Yurii Kurishchenko v Dmytro Lazuryk L 1-3
Setka Cup 01/27 16:50 - Ivan Fedoryshyn v Yurii Kurishchenko W 2-3
Setka Cup 01/25 13:10 - Oleksandr Ivchuk v Yurii Kurishchenko L 3-1
Setka Cup 01/25 11:40 - Yurii Kurishchenko v Artem Yurkov W 3-2