Tokyo City Keiba - 12. jooks 2023-06-09 11:50

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Sugino Majesty Satoshi Fukunaga Taito Mori SP
06/08 12:25
-
06/09 11:52
2 Derma Azrael Keiyuki Suzuki Ryo Novata (1.0) SP
06/08 12:25
-
06/09 11:52
3 1 Sabuno Hakutaka Hiroshi Takami Kota Motohashi SP
06/08 12:25
-
06/09 11:52
4 3 Grace Ruby Chiaki Hori Masashige Honda SP
06/08 12:25
-
06/09 11:52
5 Cielo Faith Yoshihiro Sawa Naoki Machida SP
06/08 12:25
-
06/09 11:52
6 4 Hiro Shige Jack Tomohiro Arai Ryuji Tatsushiro SP
06/08 12:25
-
06/09 11:52
7 Eventail D'or Hideki Sakuragi Toshio Uchida SP
06/08 12:25
-
06/09 11:52
8 Mr O Net Masahiro Uesugi Tsubasa Sasagawa SP
06/08 12:25
23.000
06/09 10:39
9 Give Me Love Terunobu Fujita Yoichi Ando SP
06/08 12:25
-
06/09 11:52
10 2 Fade Out Ryuichi Yoshii Genki Fujimoto SP
06/08 12:25
-
06/09 11:52
11 Tablao Katsunori Arayama Fumio Matoba SP
06/08 12:25
-
06/09 11:52