Kasamatsu - 11. jooks 2023-06-09 02:25

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 3 Aqua Energy YOICHI KURIMOTO Hitomi Miyashita (2.0) SP
06/08 11:47
-
06/09 02:27
2 Sunrise Circus KATSUYOSHI ITO Shin Higashikawa SP
06/08 11:47
-
06/09 02:27
3 Alice Palace KYOICHI ITO Takayuki Morishima SP
06/08 11:47
-
06/09 02:27
4 Billboard Live YOSHIFUTO MIZUNO Shinichi Maruyama SP
06/08 11:47
-
06/09 02:27
5 Lux Rebellion KATSUYOSHI ITO Daimyo Otshata (3.0) SP
06/08 11:47
-
06/09 02:27
6 Moana Grace MASAYOSHI GOTO Mikio Fujiwara SP
06/08 11:47
-
06/09 02:27
7 Princess Debby YOICHI KURIMOTO Hosokawa Satoshi SP
06/08 11:47
-
06/09 02:27
8 2 Lux Mighty HIROYOSHI KAWASHIMA Isshin Matsumoto (3.0) SP
06/08 11:47
-
06/09 02:27
9 1 Royal Bride YOICHI KURIMOTO Tatsuya Watanabe SP
06/08 11:47
-
06/09 02:27
10 Sanono Boss MASAHARU FUJITA Seigo Tsukamoto SP
06/08 11:47
-
06/09 02:27
11 4 Naval Ensign YOSHINAGA OHASHI Nagae Keigo (2.0) SP
06/08 11:47
-
06/09 02:27