Tokyo City Keiba - 12. jooks 2023-06-09 08:45

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 1 Sure Gait Hidemitsu Sakai Ryuji Tatsushiro SP
06/08 11:39
-
06/09 08:47
2 Palgan Takemi Munakata Naoki Machida SP
06/08 11:39
-
06/09 08:47
3 4 Rapide Yuta Ebina Wada Joji SP
06/08 11:39
-
06/09 08:47
4 Champion Fuji JUNPEI MORISHITA Norifumi Mikamoto SP
06/08 11:39
-
06/09 08:47
5 Grow Legend Shin Tachibana Shohei Takahashi SP
06/08 11:39
-
06/09 08:47
6 Stay Courage Kazumasa Sakamoto Genki Fujimoto SP
06/08 11:39
-
06/09 08:47
7 Abel Barows Yoriaki Murakami Masashige Honda SP
06/08 11:39
-
06/09 08:47
8 Maui Flavor Satoshi Fukunaga Ryo Novata (1.0) SP
06/08 11:39
-
06/09 08:47
9 2 Haiti Sunglass Hiroyuki Matsuura Sho Yoshii SP
06/08 11:39
-
06/09 08:47
10 3 Kikyo Makoto Ichimura Shun Ishizaki SP
06/08 11:39
-
06/09 08:47