Tokyo City Keiba - 12. jooks 2023-06-09 08:10

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 3 Sabuno Marishiten Masahiro Uesugi Tsubasa Sasagawa SP
06/08 11:54
-
06/09 08:12
2 Maruyo Riviera Motohiro Akamine Kizawa Sho (3.0) SP
06/08 11:54
-
06/09 08:12
3 1 Spinning Girl JUNPEI MORISHITA Takayuki Yano SP
06/08 11:54
-
06/09 08:12
4 4 Gale Takt Kenji Tsukioka Norifumi Mikamoto SP
06/08 11:54
-
06/09 08:12
5 2 Golden Buzzer Takemi Munakata Wada Joji SP
06/08 11:54
-
06/09 08:12