Tokyo City Keiba - 12. jooks 2023-06-09 06:00

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Champagne Fight Masahiro Fukuda Taito Mori SP
06/08 12:10
-
06/09 06:04
2 Sour Candy Kazumasa Sakamoto Genki Fujimoto SP
06/08 12:10
-
06/09 06:04
3 Kotobuki Ace NORIO WATANABE Aoi Shinoya SP
06/08 12:10
-
06/09 06:04
4 4 Katteni Shiyagare Takakazu Saso Ryuji Tatsushiro SP
06/08 12:10
-
06/09 06:04
5 3 Beach Anela Naoyuki Matoba Tsubasa Sasagawa SP
06/08 12:10
-
06/09 06:04
6 2 Mazao Yukiharu Shimada Wada Joji SP
06/08 12:10
-
06/09 06:04
7 Star President Makoto Ichimura Seiji Yamazaki SP
06/08 12:10
-
06/09 06:04
8 Shitei Taiketsu Masahiro Uesugi Fumio Matoba SP
06/08 12:10
-
06/09 06:04
9 Lovely Yoshino Tomohiro Arai Tanaka Kouta (3.0) SP
06/08 12:10
-
06/09 06:04
10 1 Candy Girl Hitoshi Horie Naoki Machida SP
06/08 12:10
-
06/09 06:04
11 Time To Kill Hideyo Yoneta Yoichi Ando SP
06/08 12:10
-
06/09 06:04
12 Sweepstakes Yuta Ebina Sho Yoshii SP
06/08 12:10
-
06/09 06:04
13 Shanghai Magokoro Tomohiro Arai Keita Nishi SP
06/08 12:10
-
06/09 06:04
14 Esprit Namiko Yoshihiro Sawa Takayuki Yano SP
06/08 12:10
-
06/09 06:04