Kasamatsu - 11. jooks 2023-06-09 04:00

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Xylitol Choco MASAHARU FUJITA Hosokawa Satoshi SP
06/08 11:58
-
06/09 04:02
2 Sanjono Ko T TAGUCHI Kyoka Fukazawa (3.0) SP
06/08 11:58
-
06/09 04:02
3 2 Fleur Etoile YUKIYASU KATO Isshin Matsumoto (3.0) SP
06/08 11:58
-
06/09 04:02
4 Erakis MASAHARU FUJITA Hiroshi Ohara SP
06/08 11:58
-
06/09 04:02
5 1 Copano Lancer MASAYOSHI GOTO Maki Mukoyama SP
06/08 11:58
-
06/09 04:02
6 Win Oreichalkon MASAHARU FUJITA Takashi Matsumoto SP
06/08 11:58
-
06/09 04:02
7 3 Aspettativa YOICHI KURIMOTO Makoto Okabe SP
06/08 11:58
-
06/09 04:02
8 Angelotti MASAYOSHI GOTO Shin Higashikawa SP
06/08 11:58
-
06/09 04:02
9 Pouncing Puma YUKIYASU KATO Takahiro Imai SP
06/08 11:58
-
06/09 04:02
10 Straight Style YUYA GOTO Nagae Keigo (2.0) SP
06/08 11:58
-
06/09 04:02
11 Yowa Manzokuja MASAHARU FUJITA Seigo Tsukamoto SP
06/08 11:58
-
06/09 04:02
12 4 Tiny Pride YUKIYASU KATO Mikio Fujiwara SP
06/08 11:58
-
06/09 04:02