Tokyo City Keiba - 12. jooks 2023-06-09 09:20

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Tosen Amanda Nobuyuki Kubota Shohei Takahashi SP
06/08 12:20
-
06/09 09:22
2 Win Brioso Hiromitsu Kurita Fumio Matoba SP
06/08 12:20
-
06/09 09:22
3 2 Esprit Aladdin Yoshihiro Sawa Takayuki Yano SP
06/08 12:20
-
06/09 09:22
4 Tenshino Air Kazuo Watanabe Goto Sojiro (3.0) SP
06/08 12:20
-
06/09 09:22
5 3 Maen Jaran Masahiro Uesugi Taito Mori SP
06/08 12:20
-
06/09 09:22
6 1 Delbaeth Katsunori Arayama Kota Motohashi SP
06/08 12:20
-
06/09 09:22
7 4 Out Raising Kazunobu Suda Wada Joji SP
06/08 12:20
-
06/09 09:22
8 Another Queen Kazuma Hashimoto Ryuji Tatsushiro SP
06/08 12:20
9 Emmy Blitz Kenji Tsukioka Tsubasa Sasagawa SP
06/08 12:20
-
06/09 09:22
10 Sabuno Yuzen Shin Tachibana Sho Yoshii SP
06/08 12:20
-
06/09 09:22
11 For Richard Takashi Kubosugi Ryota Sugawara (1.0) SP
06/08 12:20
-
06/09 09:22
12 Star Of Faith Yukiharu Shimada Taniuchi Kanta (3.0) SP
06/08 12:20
-
06/09 09:22
13 Nishino Mizukaze Takakazu Saso Masashige Honda SP
06/08 12:20
-
06/09 09:22
14 Cosmo Aube Makoto Ichimura Yoichi Ando SP
06/08 12:20
-
06/09 09:22