Pts

1 2 3 4
Yevhenii Honchar 11 11 11 15
Roman Cherevko 5 13 5 15