Pts

1 2 3 4 5
Iryna Konkulovska 6 11 8 11 4
Nataliya Zoreva 11 9 11 9 8