Pts

1 2 3 4
Nataliia Svydnytska 8 5 11 4
Nataliya Zoreva 11 11 8 11