Pts

1 2 3 4
Vitaliy Solovey 11 4 13 6
Ivan Fashchevskyi 9 11 15 11