Pts

1 2 3 4 5
David Bochnak 8 9 11 11 11
Tomas Cerveny 11 11 8 8 4