Pts

1 2 3 4 5
Yevhen Masko 9 11 8 11 8
Aleksey Krutko 11 3 11 9 10