Pts

1 2 3 4
Andrii Homylko 8 8 11 8
Serhii Kuprykov 11 11 6 11