Pts

1 2 3
Ilya Konashkov 12 11 11
Ivan Nirkov 10 4 3