Pts

1 2 3 4 5
Sergey Burov 11 11 6 5 6
Dmitry Voronov 8 8 11 11 11