Pts

1 2 3 4
Stanislav Kaplan 11 4 11 11
Alexey Slashchilin 7 11 7 2