Pts

1 2 3 4 5
Dmitry Voronov 11 11 7 9 11
Maksim Mameka 4 4 11 11 8