Pts

1 2 3 4
Evgeniy Ilyukhin 11 5 11 14
Dmitry Tikhnenko 5 11 9 12