Pts

1 2 3
Aleksej Kuznecov 11 11 11
Dmitry Tikhnenko 9 9 2