Pts

1 2 3 4
Valery Sidorin 13 5 10 8
Evgeniy Ilyukhin 11 11 12 11