Pts

1 2 3 4
Dmitry Tikhnenko 9 6 12 5
Valery Sidorin 11 11 10 11