Pts

1 2 3 4
Ivan Fashchevskyi 11 14 9 11
Andrey Burdakov 5 12 11 5