Pts

1 2 3 4 5
Dmitry Evlakhin 11 6 11 11 0
Evgeniy Ilyukhin 8 11 9 9 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 1 Race to 5 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 1 Race to 7 - Dmitry Evlakhin
 • Game 1 Race to 9 - Dmitry Evlakhin
 • Game 1 - Dmitry Evlakhin won 11-8
 • Game 2 Race to 3 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 2 Race to 5 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 2 Race to 7 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 2 Race to 9 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 2 - Evgeniy Ilyukhin won 6-11
 • Game 3 Race to 3 - Dmitry Evlakhin
 • Game 3 Race to 5 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 3 Race to 7 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 3 Race to 9 - Dmitry Evlakhin
 • Game 3 - Dmitry Evlakhin won 11-9
 • Game 4 Race to 3 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 4 Race to 5 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 4 Race to 7 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 4 Race to 9 - Dmitry Evlakhin
 • Game 4 - Dmitry Evlakhin won 11-9