Pts

1 2 3 4 5
Evgeniy Voytenko 11 9 11 3 11
Sergey Gilitukha 9 11 5 11 6

Events

 • Game 1 Race to 3 - Yaroslav Voytenko
 • Game 1 Race to 5 - Yaroslav Voytenko
 • Game 1 Race to 7 - Serhii Hilitukha
 • Game 1 Race to 9 - Yaroslav Voytenko
 • Game 1 - Yaroslav Voytenko won 11-9
 • Game 2 Race to 3 - Serhii Hilitukha
 • Game 2 Race to 5 - Serhii Hilitukha
 • Game 2 Race to 7 - Serhii Hilitukha
 • Game 2 Race to 9 - Serhii Hilitukha
 • Game 2 - Serhii Hilitukha won 9-11
 • Game 3 Race to 3 - Yaroslav Voytenko
 • Game 3 Race to 5 - Yaroslav Voytenko
 • Game 3 Race to 7 - Yaroslav Voytenko
 • Game 3 Race to 9 - Yaroslav Voytenko
 • Game 3 - Yaroslav Voytenko won 11-5
 • Game 4 Race to 3 - Serhii Hilitukha
 • Game 4 Race to 5 - Serhii Hilitukha
 • Game 4 Race to 7 - Serhii Hilitukha
 • Game 4 Race to 9 - Serhii Hilitukha
 • Game 4 - Serhii Hilitukha won 3-11
 • Game 5 Race to 3 - Yaroslav Voytenko
 • Game 5 Race to 5 - Yaroslav Voytenko
 • Game 5 Race to 7 - Yaroslav Voytenko
 • Game 5 Race to 9 - Yaroslav Voytenko
 • Game 5 - Yaroslav Voytenko won 11-6