Pts

1 2 3 4
Yuriy Kravchenko 4 11 10 4
Yuriy Bratukhin 11 9 12 11