Pts

1 2 3
Yuriy Kravchenko 4 4 5
Vladimir Nevmyvako 11 11 11