Pts

1 2 3
Pavel Plyushch 7 6 7
Maksim Butkov 11 11 11