Pts

1 2 3 4 5
Artem Vakulin 2 5 11 11 10
Volodymyr Plishylo 11 11 6 9 12

Events

 • Game 1 Race to 3 - Volodymyr Plishylo
 • Game 1 Race to 5 - Volodymyr Plishylo
 • Game 1 Race to 7 - Volodymyr Plishylo
 • Game 1 Race to 9 - Volodymyr Plishylo
 • Game 1 - Volodymyr Plishylo won 2-11
 • Score After Game 1 - 2-11
 • Game 2 Race to 3 - Volodymyr Plishylo
 • Game 2 Race to 5 - Volodymyr Plishylo
 • Game 2 Race to 7 - Volodymyr Plishylo
 • Game 2 Race to 9 - Volodymyr Plishylo
 • Game 1 - Volodymyr Plishylo won 2-11
 • Score After Game 2 - 5-11
 • Game 3 Race to 3 - Artem Vakulin
 • Game 3 Race to 5 - Volodymyr Plishylo
 • Game 3 Race to 7 - Artem Vakulin
 • Game 3 Race to 9 - Artem Vakulin
 • Game 2 - Volodymyr Plishylo won 5-11
 • Score After Game 3 - 11-6
 • Game 4 Race to 3 - Volodymyr Plishylo
 • Game 4 Race to 5 - Volodymyr Plishylo
 • Game 4 Race to 7 - Volodymyr Plishylo
 • Game 4 Race to 9 - Volodymyr Plishylo
 • Game 3 - Artem Vakulin won 11-6
 • Score After Game 4 - 11-9
 • Game 5 Race to 3 - Artem Vakulin
 • Game 5 Race to 5 - Artem Vakulin
 • Game 5 Race to 7 - Artem Vakulin
 • Game 5 Race to 9 - Artem Vakulin
 • Game 5 - Volodymyr Plishylo won 10-12
 • Score After Game 5 - 10-12